podpis

Domov

Vitajte na stránkach Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec, ktorá je  zameraná v prvom rade na Žilinský samosprávny kraj, ostatné časti Slovenska tým nevynímajúc.

Cieľom RRA Turiec je priblížiť nástroje regionálnej politiky Európskej únie občanom v prvom rade formou odborného poradenstva a projektovou činnosťou v oblasti čerpania financií z fondov EÚ zameraných na rozvoj daného regiónu a jeho pozdvihnutie na úroveň európskeho štandardu.

Na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR – www.mindop.sk bola naša agentúra zaradená pre rok 2014 do Integrovanej siete regionálnych agentúr – www.isrra.sk. Na základe tejto zmluvy poskytujeme s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bezplatne pre všetky subjekty z okresu Žilina a Bytča informačnú a  konzultačnú činnosť v oblasti regionálneho rozvoja, v oblasti poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja.

Na základe spolupráce s firmou Municipalia, a.s. v Žiline  poskytujeme tieto činnosti v priestoroch Informačného centra Europe Direct Žilina, Dolný Val 37, Žilina., tel: 0908 968920, e-mail: rtarhaj @ gmal.com, počas pracovných dní: Po-Pi: 8.00 – 12.00 hod.