Výzva na predkladanie žiadostí o FP – Fond mikroprojektov

Trenčiansky samosprávny kraj ako Správca Fondu mikroprojektov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Platnosť výzvy je od 1.12.2014, 14,00 hod. do 20.1.2015, 14,00 hod.